Davranış Bozuklukları

Enürezis (Altını Islatma)

   Enürezis istemsiz işeme olarak da tanımlanabilir. Çocuklarda idrar kaçırma en sık karşılaşılan sorunların arasında yer alıyor. Enürezisin tanımı için “5 yaşını doldurmuş olmasına rağmen ayda iki kereden fazla idrar kaçırma” kriteri yeterlidir.
  Çocukların çoğu hem gece hem gündüz idrarını tutmayı 2-4 yaş arasında başarırlar. İdrar kontrolü sinir sisteminin gelişimiyle paraleldir. Bebeklik dönemindeki işeme tamamen reflekstir. 3 yaşındaki çocukların %40 ı altını ıslatırken bu oran 5 yaşında %15 e, 10 yaşında %10 a düşmektedir. Enürezis erkek çocuklarda kızlara oranlar %50 daha sık görülür.
  ✳️Alt ıslatma genellikle dört kısımda görülür:
  ➡️Sadece gündüz altını ıslatanlar: Bu çocuklar tuvalete gitmek için izin almaktan utananlar ya da kasıtlı olarak altını ıslatanlardır. Toplumdaki vakaların %5 ini oluşturur.
  ➡️Hem gece hem gündüz altını ıslatanlar: Kronik vakalardır.
  ➡️Arasıra altını ıslatanlar: Bunlar genellikle hastalıklarda veya hastalık sonrasında, yeni kardeş gelişinde, sert disiplin yöntemi uygulandığında vs nedenlerden dikkat çekmek ve tepki vermek için altını ıslatanlardır.
  ➡️Gece altını ıslatanlar: Genellikle uyuduktan hemen sonra ya da uyanmaya yakın altını ıslatan çocuklardır.
  ✳️Enürezis Nedenleri
  ➡️Genetik ve ailesel faktörler: en sık öne sürülen nedenlerden biridir. Anne ve babanın birinde altını ıslatma öyküsü varsa risk %50, her ikisinde de varda risk %77, ikisinde de yoksa risk %15 olarak bildirilmiştir.
  ➡️Psikolojik faktörler: Alt ıslatma nedenlerinin %90 o psikolojiktir. Özellikle kıskançlık, ilgisizlik, sevgisizlik, sosyo ekonomik koşulların yetersizliği, yanlış tuvalet eğitimi vb nedenler önemli sıralarda yer almaktadır.
  ➡️Fizyolojik nedenler:
  Mesanenin yetersiz boşalması
  Poliüri: Aşırı idrar yapımı sonucu gece idrar yapma ihtiyacı da artar.
  Parazitler
  İdrar yolu enfeksiyonları
  Kronik böbrek yetmezliği
  Nörolojik bozukluklar
  İdrar torbasındaki değişiklikler
  Merkezi sinir sistemindeki değişiklikler
  ✳️ Altını Islatma da Sık Görülen Davranışlar
  Çocukça davranışlar
  Sorumluluktan kaçma
  Sıkılganlık yalnızlık
  Kendine güvensizlik
  Öfke ve bağırma nöbetleri
  Parmak emme tırnak yeme
  Dikkat dağınıklığı
  Korkaklık pasiflik
  Güven eksikliği
  ✳️ Enüreziste Alınacak Önlemler
  Doktor tedavisinin yanında
  Alarm cihazı
  Su içilmesinin ve bazı gıdaların kısılması
  Davranış terapisi
  Mesane kapasitesini arttırma
  ✳️ Enürezis Vakasında Ailelere Verilecek Öneriler
  (3-6 yaş arası çocuklarda)
  Yatmadan 2 saat önce sıvı alınması önlenmeli
  Sabahtan öğleye kadar mesane kapasitesi arttırma çalışmaları yapmak amacıyla sıvı alımı arttırılmalıdır.
  Yatmadan önce mesane mutlaka boşaltılmalıdır.
  4 yaşından sonra bez bağlanmamalıdır.
  İdrar kokusuna karşın yataklar plastik örtülerle örtülmelidir.
  Çocuk ve eşyalar sıkça yıkanmalıdır.
  İdrar kaçırmadığında çocuk ödüllendirilmelidir.
  İdrarını gündüz sık yapması öğütlenmelidir.

Yorum alanı